Bestuur

Bestuur van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof per 1 juni 2016

Voorzitter

: mevrouw Gesien Inia-Douma 

Secretaris

: mevrouw Greetje Scheper-Koopmans

Penningmeester

: de heer Frans R. van den Berg

Bestuurslid

: mevrouw Nirdosh P. van Heesbeen

Bestuurslid

: mevrouw Carin Koelma- de Jong

Bestuurslid

: mevrouw Dineke Bunk-Eden