Ontwerpwedstrijd Sexy Ceramics

Ontwerpwedstrijd Sexy Ceramics

Speciaal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs organiseert Keramiekmuseum Princessehof ieder jaar een ontwerpwedstrijd. Dit jaar staat deze ontwerpwedstrijd helemaal in het teken van de tentoonstelling ‘Sexy Ceramics’. 

De tentoonstelling biedt een rijke ervaring aan ontmoetingen met keramiek uit oost en west, van ruim tweeduizend jaar geleden tot nu. Zeer divers en sterk afhankelijk van tijd en plaats op de wereld hebben mensen verbeeldingen gemaakt van het menselijk lichaam, sensualiteit, verleiding en seksualiteit, als vanzelfsprekend onderdeel van het leven. 

De uitdaging die we dit jaar aan uw leerlingen voorleggen is:
Verbeeld - door middel van symboliek - verleiding en erotiek in of op keramiek.

Voor de uitvoering is er keuze uit twee varianten:
A. Ontwerp op papier, op basis van een werkblad. Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. 

Werkbladen:

-       Tableau

-       Schaal

het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm
de diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 26 cm.
U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend.
Lever de ontwerpen uiterlijk 7 april 2017 in, onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school. In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof is dat mogelijk: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 11 in Leeuwarden.
Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf.
Uit alle ontwerpen kiest een jury drie winnaars. De winnaars brengen een bezoek aan Albarello tegelfabriek & atelier in Menaam, Friesland. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar ontwerp gemaakt. De schilder neemt de jonge makers mee in het proces van idee/ontwerp tot eindproduct.

B. Driedimensionaal object van keramiek. Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school. Inzending van de foto's kan tot uiterlijk 21 april 2017. 

Een selectie van de ontwerpen op papier/foto en de winnende ontwerpen maken deel uit van de tentoonstelling en zijn te zien op de website. Op woensdagmiddag 17 mei vindt om 15.00 uur de feestelijke onthulling plaats van de winnende ontwerpen.

In het schooljaar 2016-2017 vinden twee edities plaats van de ontwerpwedstrijd. De winnende ontwerpen van de eerste editie zijn nog tot zondag 14 mei 2017 te bewonderen.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. bezoek aan de tentoonstelling - begeleid door museumdocenten
2. gastles door museumdocent van het museum, met een seksuoloog voorbereid - in de klas*
3. beeldende verwerking in de klas: ontwerp voor de ontwerpwedstrijd uitvoeren – begeleid door eigen docent op school

Leergebieden
We sluiten aan bij:
Kunst en cultuur - reflecteren op eigen en andermans werk staat centraal vanuit het kernconcept kunst en maatschappij
Mens en maatschappij - accent op mening vormen en cultuurverschillen. We werken samen met psycholoog en seksuoloog Irma van Steijn om de gastles vorm te geven, zodat gesprekken met leerlingen veilig verlopen.

Praktische informatie
De kosten voor het totale programma bedragen € 4,– per leerling. Hier staat de prezi die bij de gastles gebruikt wordt.
Wilt u meer informatie of het programma boeken? Neemt u dan contact op met Tineke Burmania: 058 205 00 40 of onderwijs@princessehof.nl.

*er is een beperkt aantal plekken voor de gastlessen, meld u snel aan want vol is vol!

Impressie ontwerpwedstrijd Sexy Ceramics

ontwerpwedstrijd 20ste eeuw

Winnaars ontwerpwedstrijd 2015-2016
De 1e prijs in categorie A, 'Ontwerp op papier' was voor Mark de Bruin van het Leeuwarder Lyceum. Laura Bekema van het Marne College Bolsward won de 2e prijs en de 3e prijs ging naar Maud Kromhout van der Meer van RSG Simon Vestdijk Harlingen. De eervolle vermelding in deze categorie was voor Esmee Punter en Anna Toxopeus, beide van RSG Simon Vestdijk Harlingen. In categorie B, 'Driedimensionaal object van keramiek' ging Mirthe Penneweert van RSG Magister Alvinus Sneek ervandoor met de 1e prijs. Nona Kuipers van het Leeuwarder Lyceum won de 2e prijs en de 3e prijs ging naar Liza Kedde van RSG Magister Alvinus Sneek. In deze categorie was de eervolle vermelding voor Femke Brouwer van het Leeuwarder Lyceum.

Felicitaties aan de prijswinnaars én de deelnemers, die allemaal een prachtig, creatief ontwerp hebben gemaakt over de 20ste eeuw!

Bij de ontwerpwedstrijd Op de thee van 2014-2015 zijn meer dan 300 ontwerpen ingeleverd, waaruit onze jury drie winnaars heeft gekozen. Hein van der Helm, Tobias Moes en Trijntje Vosman mochten zich de winnaars van de ontwerpwedstrijd 'Op de thee' noemen. De ontwerpen die zij hebben gemaakt zijn door schilders van Albarello tegelfabriek & atelier uitgevoerd op een theepot.