Partners

Het Princessehof kan niet bestaan zonder partners die ons op verschillende manieren ondersteunen en met ons samenwerken. Wij bedanken alle huidige partners –Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, vrienden Princessehof, fondsen, stichtingen en bedrijfsleven- die ons een warm hart toedragen en ons meehelpen onze ambities te verwezenlijken. Nieuwe partners voor het museum zijn altijd welkom.